KHÁM CHỨC NĂNG CẢM GIÁC - PGS.TS Phan Việt Nga

Nếu không xem được bạn hãy click vào link:

http://hocvienquany.vn/Data/bgtk/Khamchucnangcamgiac_PVN.flv

Các videos khác


KHÁM DÂY THẦN KINH...
Lượt xem: 861

KHÁM PHỐI HỢ VẬN...
Lượt xem: 501

PHƯƠNG PHÁP KHÁM HỘI...
Lượt xem: 1194

KHÁM RỐI LOẠN PHẢN...
Lượt xem: 458

KHÁM RỐI LOẠN PHẢN...
Lượt xem: 739

KHÁM DÂY THẦN KINH...
Lượt xem: 1261

KHÁM DÂY THẦN KINH...
Lượt xem: 616