KHÁM CHỨC NĂNG CẢM GIÁC - PGS.TS Phan Việt Nga

Nếu không xem được bạn hãy click vào link:

http://hocvienquany.vn/Data/bgtk/Khamchucnangcamgiac_PVN.flv

Các videos khác


KHÁM DÂY THẦN KINH...
Lượt xem: 845

KHÁM RỐI LOẠN PHẢN...
Lượt xem: 441

KHÁM DÂY THẦN KINH...
Lượt xem: 602

KHÁM RỐI LOẠN PHẢN...
Lượt xem: 719

KHÁM PHỐI HỢ VẬN...
Lượt xem: 478

PHƯƠNG PHÁP KHÁM HỘI...
Lượt xem: 1171

KHÁM DÂY THẦN KINH...
Lượt xem: 1239