KHÁM CHỨC NĂNG CẢM GIÁC - PGS.TS Phan Việt Nga

Nếu không xem được bạn hãy click vào link:

http://hocvienquany.vn/Data/bgtk/Khamchucnangcamgiac_PVN.flv

Các videos khác


KHÁM RỐI LOẠN PHẢN...
Lượt xem: 449

KHÁM DÂY THẦN KINH...
Lượt xem: 1248

PHƯƠNG PHÁP KHÁM HỘI...
Lượt xem: 1182

KHÁM PHỐI HỢ VẬN...
Lượt xem: 492

KHÁM DÂY THẦN KINH...
Lượt xem: 607

KHÁM RỐI LOẠN PHẢN...
Lượt xem: 729

KHÁM DÂY THẦN KINH...
Lượt xem: 851