KHÁM CHỨC NĂNG CẢM GIÁC - PGS.TS Phan Việt Nga

Nếu không xem được bạn hãy click vào link:

http://hocvienquany.vn/Data/bgtk/Khamchucnangcamgiac_PVN.flv

Các videos khác


KHÁM PHỐI HỢ VẬN...
Lượt xem: 604

KHÁM RỐI LOẠN PHẢN...
Lượt xem: 843

KHÁM DÂY THẦN KINH...
Lượt xem: 1368

PHƯƠNG PHÁP KHÁM HỘI...
Lượt xem: 1305

KHÁM DÂY THẦN KINH...
Lượt xem: 968

KHÁM DÂY THẦN KINH...
Lượt xem: 723

KHÁM RỐI LOẠN PHẢN...
Lượt xem: 563