PHƯƠNG PHÁP KHÁM HỘI CHỨNG THẮT LƯNG HÔNG - GS.TS Nguyễn Văn Chương

Nếu không xem được bạn hãy click vào link:

http://hocvienquany.vn/Data/bgtk/Phuongphapkhamhoichungthatlunghong_NVC.flv

Các videos khác


KHÁM CHỨC NĂNG CẢM...
Lượt xem: 830

KHÁM DÂY THẦN KINH...
Lượt xem: 848

KHÁM RỐI LOẠN PHẢN...
Lượt xem: 722

KHÁM DÂY THẦN KINH...
Lượt xem: 1241

KHÁM PHỐI HỢ VẬN...
Lượt xem: 482

KHÁM RỐI LOẠN PHẢN...
Lượt xem: 443

KHÁM DÂY THẦN KINH...
Lượt xem: 603