PHƯƠNG PHÁP KHÁM HỘI CHỨNG THẮT LƯNG HÔNG - GS.TS Nguyễn Văn Chương

Nếu không xem được bạn hãy click vào link:

http://hocvienquany.vn/Data/bgtk/Phuongphapkhamhoichungthatlunghong_NVC.flv

Các videos khác


KHÁM RỐI LOẠN PHẢN...
Lượt xem: 842

KHÁM CHỨC NĂNG CẢM...
Lượt xem: 946

KHÁM RỐI LOẠN PHẢN...
Lượt xem: 562

KHÁM DÂY THẦN KINH...
Lượt xem: 723

KHÁM DÂY THẦN KINH...
Lượt xem: 967

KHÁM DÂY THẦN KINH...
Lượt xem: 1366

KHÁM PHỐI HỢ VẬN...
Lượt xem: 603