PHƯƠNG PHÁP KHÁM HỘI CHỨNG THẮT LƯNG HÔNG - GS.TS Nguyễn Văn Chương

Nếu không xem được bạn hãy click vào link:

http://hocvienquany.vn/Data/bgtk/Phuongphapkhamhoichungthatlunghong_NVC.flv

Các videos khác


KHÁM DÂY THẦN KINH...
Lượt xem: 1275

KHÁM CHỨC NĂNG CẢM...
Lượt xem: 859

KHÁM DÂY THẦN KINH...
Lượt xem: 632

KHÁM RỐI LOẠN PHẢN...
Lượt xem: 470

KHÁM DÂY THẦN KINH...
Lượt xem: 874

KHÁM RỐI LOẠN PHẢN...
Lượt xem: 755

KHÁM PHỐI HỢ VẬN...
Lượt xem: 515