PHƯƠNG PHÁP KHÁM HỘI CHỨNG MÀNG NÃO - PGS.TS Phan Việt Nga

Nếu không xem được bạn hãy click vào link:

http://hocvienquany.vn/Data/bgtk/PhuongPhapKhamHoiChungmangNao_PVN.flv

Các videos khác


KHÁM DÂY THẦN KINH...
Lượt xem: 1275

PHƯƠNG PHÁP KHÁM HỘI...
Lượt xem: 1210

KHÁM PHỐI HỢ VẬN...
Lượt xem: 515

KHÁM CHỨC NĂNG CẢM...
Lượt xem: 860

KHÁM DÂY THẦN KINH...
Lượt xem: 632

KHÁM RỐI LOẠN PHẢN...
Lượt xem: 756

KHÁM RỐI LOẠN PHẢN...
Lượt xem: 470

KHÁM DÂY THẦN KINH...
Lượt xem: 874