PHƯƠNG PHÁP KHÁM HỘI CHỨNG MÀNG NÃO - PGS.TS Phan Việt Nga

Nếu không xem được bạn hãy click vào link:

http://hocvienquany.vn/Data/bgtk/PhuongPhapKhamHoiChungmangNao_PVN.flv

Các videos khác


KHÁM DÂY THẦN KINH...
Lượt xem: 984

KHÁM RỐI LOẠN PHẢN...
Lượt xem: 862

KHÁM CHỨC NĂNG CẢM...
Lượt xem: 965

KHÁM DÂY THẦN KINH...
Lượt xem: 1388

KHÁM DÂY THẦN KINH...
Lượt xem: 740

KHÁM PHỐI HỢ VẬN...
Lượt xem: 623

PHƯƠNG PHÁP KHÁM HỘI...
Lượt xem: 1327

KHÁM RỐI LOẠN PHẢN...
Lượt xem: 585