PHƯƠNG PHÁP KHÁM HỘI CHỨNG MÀNG NÃO - PGS.TS Phan Việt Nga

Nếu không xem được bạn hãy click vào link:

http://hocvienquany.vn/Data/bgtk/PhuongPhapKhamHoiChungmangNao_PVN.flv

Các videos khác


PHƯƠNG PHÁP KHÁM HỘI...
Lượt xem: 1195

KHÁM DÂY THẦN KINH...
Lượt xem: 1262

KHÁM DÂY THẦN KINH...
Lượt xem: 617

KHÁM PHỐI HỢ VẬN...
Lượt xem: 503

KHÁM RỐI LOẠN PHẢN...
Lượt xem: 460

KHÁM RỐI LOẠN PHẢN...
Lượt xem: 740

KHÁM CHỨC NĂNG CẢM...
Lượt xem: 847

KHÁM DÂY THẦN KINH...
Lượt xem: 863