PHƯƠNG PHÁP KHÁM HỘI CHỨNG MÀNG NÃO - PGS.TS Phan Việt Nga

Nếu không xem được bạn hãy click vào link:

http://hocvienquany.vn/Data/bgtk/PhuongPhapKhamHoiChungmangNao_PVN.flv

Các videos khác


KHÁM CHỨC NĂNG CẢM...
Lượt xem: 946

PHƯƠNG PHÁP KHÁM HỘI...
Lượt xem: 1305

KHÁM PHỐI HỢ VẬN...
Lượt xem: 603

KHÁM DÂY THẦN KINH...
Lượt xem: 723

KHÁM RỐI LOẠN PHẢN...
Lượt xem: 563

KHÁM RỐI LOẠN PHẢN...
Lượt xem: 843

KHÁM DÂY THẦN KINH...
Lượt xem: 1368

KHÁM DÂY THẦN KINH...
Lượt xem: 968