PHƯƠNG PHÁP KHÁM HỘI CHỨNG MÀNG NÃO - PGS.TS Phan Việt Nga

Nếu không xem được bạn hãy click vào link:

http://hocvienquany.vn/Data/bgtk/PhuongPhapKhamHoiChungmangNao_PVN.flv

Các videos khác


KHÁM RỐI LOẠN PHẢN...
Lượt xem: 730

KHÁM DÂY THẦN KINH...
Lượt xem: 607

KHÁM RỐI LOẠN PHẢN...
Lượt xem: 449

KHÁM DÂY THẦN KINH...
Lượt xem: 1248

KHÁM PHỐI HỢ VẬN...
Lượt xem: 493

PHƯƠNG PHÁP KHÁM HỘI...
Lượt xem: 1182

KHÁM CHỨC NĂNG CẢM...
Lượt xem: 838

KHÁM DÂY THẦN KINH...
Lượt xem: 852