PHƯƠNG PHÁP KHÁM HỘI CHỨNG MÀNG NÃO - PGS.TS Phan Việt Nga

Nếu không xem được bạn hãy click vào link:

http://hocvienquany.vn/Data/bgtk/PhuongPhapKhamHoiChungmangNao_PVN.flv

Các videos khác


KHÁM DÂY THẦN KINH...
Lượt xem: 602

KHÁM RỐI LOẠN PHẢN...
Lượt xem: 442

KHÁM DÂY THẦN KINH...
Lượt xem: 1239

KHÁM RỐI LOẠN PHẢN...
Lượt xem: 719

PHƯƠNG PHÁP KHÁM HỘI...
Lượt xem: 1172

KHÁM PHỐI HỢ VẬN...
Lượt xem: 479

KHÁM CHỨC NĂNG CẢM...
Lượt xem: 828

KHÁM DÂY THẦN KINH...
Lượt xem: 845