hut be phot, thong tac ve sinh

KHÁM RỐI LOẠN PHẢN XẠ 2 - PGS.TS Nguyễn Minh Hiện

Nếu không xem được bạn hãy click vào link:

http://hocvienquany.vn/Data/bgtk/Khamroiloanphanxa2.flv

Các videos khác


KHÁM RỐI LOẠN PHẢN...
Lượt xem: 536

PHƯƠNG PHÁP KHÁM HỘI...
Lượt xem: 1279

KHÁM DÂY THẦN KINH...
Lượt xem: 950

KHÁM DÂY THẦN KINH...
Lượt xem: 1348

KHÁM PHỐI HỢ VẬN...
Lượt xem: 581

KHÁM CHỨC NĂNG CẢM...
Lượt xem: 926

KHÁM DÂY THẦN KINH...
Lượt xem: 702