hut be phot, thong tac ve sinh

KHÁM RỐI LOẠN PHẢN XẠ 2 - PGS.TS Nguyễn Minh Hiện

Nếu không xem được bạn hãy click vào link:

http://hocvienquany.vn/Data/bgtk/Khamroiloanphanxa2.flv

Các videos khác


KHÁM DÂY THẦN KINH...
Lượt xem: 1321

KHÁM DÂY THẦN KINH...
Lượt xem: 928

KHÁM RỐI LOẠN PHẢN...
Lượt xem: 515

PHƯƠNG PHÁP KHÁM HỘI...
Lượt xem: 1257

KHÁM PHỐI HỢ VẬN...
Lượt xem: 557

KHÁM CHỨC NĂNG CẢM...
Lượt xem: 906

KHÁM DÂY THẦN KINH...
Lượt xem: 681