KHÁM RỐI LOẠN PHẢN XẠ 2 - PGS.TS Nguyễn Minh Hiện

Nếu không xem được bạn hãy click vào link:

http://hocvienquany.vn/Data/bgtk/Khamroiloanphanxa2.flv

Các videos khác


KHÁM CHỨC NĂNG CẢM...
Lượt xem: 966

KHÁM DÂY THẦN KINH...
Lượt xem: 985

KHÁM DÂY THẦN KINH...
Lượt xem: 1388

KHÁM DÂY THẦN KINH...
Lượt xem: 742

KHÁM PHỐI HỢ VẬN...
Lượt xem: 624

PHƯƠNG PHÁP KHÁM HỘI...
Lượt xem: 1328

KHÁM RỐI LOẠN PHẢN...
Lượt xem: 585