KHÁM RỐI LOẠN PHẢN XẠ 2 - PGS.TS Nguyễn Minh Hiện

Nếu không xem được bạn hãy click vào link:

http://hocvienquany.vn/Data/bgtk/Khamroiloanphanxa2.flv

Các videos khác


KHÁM DÂY THẦN KINH...
Lượt xem: 967

KHÁM DÂY THẦN KINH...
Lượt xem: 723

KHÁM CHỨC NĂNG CẢM...
Lượt xem: 946

KHÁM RỐI LOẠN PHẢN...
Lượt xem: 562

KHÁM DÂY THẦN KINH...
Lượt xem: 1366

KHÁM PHỐI HỢ VẬN...
Lượt xem: 603

PHƯƠNG PHÁP KHÁM HỘI...
Lượt xem: 1305