KHÁM RỐI LOẠN PHẢN XẠ 2 - PGS.TS Nguyễn Minh Hiện

Nếu không xem được bạn hãy click vào link:

http://hocvienquany.vn/Data/bgtk/Khamroiloanphanxa2.flv

Các videos khác


KHÁM DÂY THẦN KINH...
Lượt xem: 1250

KHÁM DÂY THẦN KINH...
Lượt xem: 854

KHÁM PHỐI HỢ VẬN...
Lượt xem: 494

PHƯƠNG PHÁP KHÁM HỘI...
Lượt xem: 1183

KHÁM CHỨC NĂNG CẢM...
Lượt xem: 840

KHÁM RỐI LOẠN PHẢN...
Lượt xem: 451

KHÁM DÂY THẦN KINH...
Lượt xem: 609