KHÁM RỐI LOẠN PHẢN XẠ 1 - PGS.TS Nguyễn Minh Hiện

Nếu không xem được bạn hãy click vào link:

http://hocvienquany.vn/Data/bgtk/Khamroiloanphanxa_NMH.flv

Các videos khác


KHÁM CHỨC NĂNG CẢM...
Lượt xem: 947

KHÁM DÂY THẦN KINH...
Lượt xem: 723

KHÁM RỐI LOẠN PHẢN...
Lượt xem: 843

PHƯƠNG PHÁP KHÁM HỘI...
Lượt xem: 1305

KHÁM DÂY THẦN KINH...
Lượt xem: 968

KHÁM DÂY THẦN KINH...
Lượt xem: 1368

KHÁM PHỐI HỢ VẬN...
Lượt xem: 604