hut be phot, thong tac ve sinh

KHÁM RỐI LOẠN PHẢN XẠ 1 - PGS.TS Nguyễn Minh Hiện

Nếu không xem được bạn hãy click vào link:

http://hocvienquany.vn/Data/bgtk/Khamroiloanphanxa_NMH.flv

Các videos khác


KHÁM PHỐI HỢ VẬN...
Lượt xem: 534

KHÁM DÂY THẦN KINH...
Lượt xem: 896

KHÁM DÂY THẦN KINH...
Lượt xem: 661

KHÁM DÂY THẦN KINH...
Lượt xem: 1298

KHÁM RỐI LOẠN PHẢN...
Lượt xem: 775

KHÁM CHỨC NĂNG CẢM...
Lượt xem: 886

PHƯƠNG PHÁP KHÁM HỘI...
Lượt xem: 1230