KHÁM RỐI LOẠN PHẢN XẠ 1 - PGS.TS Nguyễn Minh Hiện

Nếu không xem được bạn hãy click vào link:

http://hocvienquany.vn/Data/bgtk/Khamroiloanphanxa_NMH.flv

Các videos khác


KHÁM RỐI LOẠN PHẢN...
Lượt xem: 862

KHÁM PHỐI HỢ VẬN...
Lượt xem: 623

KHÁM DÂY THẦN KINH...
Lượt xem: 740

KHÁM CHỨC NĂNG CẢM...
Lượt xem: 965

PHƯƠNG PHÁP KHÁM HỘI...
Lượt xem: 1327

KHÁM DÂY THẦN KINH...
Lượt xem: 1387

KHÁM DÂY THẦN KINH...
Lượt xem: 984