hut be phot, thong tac ve sinh

KHÁM RỐI LOẠN PHẢN XẠ 1 - PGS.TS Nguyễn Minh Hiện

Nếu không xem được bạn hãy click vào link:

http://hocvienquany.vn/Data/bgtk/Khamroiloanphanxa_NMH.flv

Các videos khác


KHÁM CHỨC NĂNG CẢM...
Lượt xem: 924

KHÁM DÂY THẦN KINH...
Lượt xem: 1346

PHƯƠNG PHÁP KHÁM HỘI...
Lượt xem: 1277

KHÁM DÂY THẦN KINH...
Lượt xem: 948

KHÁM DÂY THẦN KINH...
Lượt xem: 700

KHÁM PHỐI HỢ VẬN...
Lượt xem: 579

KHÁM RỐI LOẠN PHẢN...
Lượt xem: 817