hut be phot, thong tac ve sinh

KHÁM RỐI LOẠN PHẢN XẠ 1 - PGS.TS Nguyễn Minh Hiện

Nếu không xem được bạn hãy click vào link:

http://hocvienquany.vn/Data/bgtk/Khamroiloanphanxa_NMH.flv

Các videos khác


KHÁM DÂY THẦN KINH...
Lượt xem: 678

PHƯƠNG PHÁP KHÁM HỘI...
Lượt xem: 1255

KHÁM DÂY THẦN KINH...
Lượt xem: 924

KHÁM PHỐI HỢ VẬN...
Lượt xem: 555

KHÁM CHỨC NĂNG CẢM...
Lượt xem: 904

KHÁM DÂY THẦN KINH...
Lượt xem: 1319

KHÁM RỐI LOẠN PHẢN...
Lượt xem: 792