KHÁM PHỐI HỢ VẬN ĐỘNG VÀ THĂNG BẰNG - PGS.TS Nguyễn Minh Hiện

Nếu không xem được bạn hãy click vào link:

http://hocvienquany.vn/Data/bgtk/Khamphoihopvandongvathangbang_NMH.flv

Các videos khác


KHÁM RỐI LOẠN PHẢN...
Lượt xem: 470

KHÁM DÂY THẦN KINH...
Lượt xem: 632

KHÁM DÂY THẦN KINH...
Lượt xem: 1274

KHÁM CHỨC NĂNG CẢM...
Lượt xem: 859

KHÁM DÂY THẦN KINH...
Lượt xem: 874

KHÁM RỐI LOẠN PHẢN...
Lượt xem: 755

PHƯƠNG PHÁP KHÁM HỘI...
Lượt xem: 1209