KHÁM PHỐI HỢ VẬN ĐỘNG VÀ THĂNG BẰNG - PGS.TS Nguyễn Minh Hiện

Nếu không xem được bạn hãy click vào link:

http://hocvienquany.vn/Data/bgtk/Khamphoihopvandongvathangbang_NMH.flv

Các videos khác


KHÁM DÂY THẦN KINH...
Lượt xem: 723

KHÁM DÂY THẦN KINH...
Lượt xem: 968

KHÁM CHỨC NĂNG CẢM...
Lượt xem: 946

KHÁM RỐI LOẠN PHẢN...
Lượt xem: 843

KHÁM DÂY THẦN KINH...
Lượt xem: 1368

KHÁM RỐI LOẠN PHẢN...
Lượt xem: 563

PHƯƠNG PHÁP KHÁM HỘI...
Lượt xem: 1305