hut be phot, thong tac ve sinh

KHÁM DÂY THẦN KINH SỌ NÃO 3 - GS.TS Nguyễn Văn Chương

Nếu không xem được bạn hãy click vào link:

http://hocvienquany.vn/Data/bgtk/Khamcacdaythankinhsonao3.flv

Các videos khác


KHÁM RỐI LOẠN PHẢN...
Lượt xem: 488

KHÁM DÂY THẦN KINH...
Lượt xem: 659

PHƯƠNG PHÁP KHÁM HỘI...
Lượt xem: 1230

KHÁM DÂY THẦN KINH...
Lượt xem: 895

KHÁM RỐI LOẠN PHẢN...
Lượt xem: 774

KHÁM PHỐI HỢ VẬN...
Lượt xem: 533

KHÁM CHỨC NĂNG CẢM...
Lượt xem: 885