hut be phot, thong tac ve sinh

KHÁM DÂY THẦN KINH SỌ NÃO 3 - GS.TS Nguyễn Văn Chương

Nếu không xem được bạn hãy click vào link:

http://hocvienquany.vn/Data/bgtk/Khamcacdaythankinhsonao3.flv

Các videos khác


PHƯƠNG PHÁP KHÁM HỘI...
Lượt xem: 1277

KHÁM RỐI LOẠN PHẢN...
Lượt xem: 817

KHÁM PHỐI HỢ VẬN...
Lượt xem: 579

KHÁM DÂY THẦN KINH...
Lượt xem: 700

KHÁM RỐI LOẠN PHẢN...
Lượt xem: 535

KHÁM CHỨC NĂNG CẢM...
Lượt xem: 925

KHÁM DÂY THẦN KINH...
Lượt xem: 949