KHÁM DÂY THẦN KINH SỌ NÃO 3 - GS.TS Nguyễn Văn Chương

Nếu không xem được bạn hãy click vào link:

http://hocvienquany.vn/Data/bgtk/Khamcacdaythankinhsonao3.flv

Các videos khác


KHÁM DÂY THẦN KINH...
Lượt xem: 851

KHÁM CHỨC NĂNG CẢM...
Lượt xem: 837

KHÁM RỐI LOẠN PHẢN...
Lượt xem: 729

KHÁM RỐI LOẠN PHẢN...
Lượt xem: 449

KHÁM DÂY THẦN KINH...
Lượt xem: 607

PHƯƠNG PHÁP KHÁM HỘI...
Lượt xem: 1182

KHÁM PHỐI HỢ VẬN...
Lượt xem: 492