KHÁM DÂY THẦN KINH SỌ NÃO 3 - GS.TS Nguyễn Văn Chương

Nếu không xem được bạn hãy click vào link:

http://hocvienquany.vn/Data/bgtk/Khamcacdaythankinhsonao3.flv

Các videos khác


KHÁM DÂY THẦN KINH...
Lượt xem: 874

KHÁM CHỨC NĂNG CẢM...
Lượt xem: 859

PHƯƠNG PHÁP KHÁM HỘI...
Lượt xem: 1209

KHÁM DÂY THẦN KINH...
Lượt xem: 632

KHÁM RỐI LOẠN PHẢN...
Lượt xem: 470

KHÁM RỐI LOẠN PHẢN...
Lượt xem: 755

KHÁM PHỐI HỢ VẬN...
Lượt xem: 515