KHÁM DÂY THẦN KINH SỌ NÃO 3 - GS.TS Nguyễn Văn Chương

Nếu không xem được bạn hãy click vào link:

http://hocvienquany.vn/Data/bgtk/Khamcacdaythankinhsonao3.flv

Các videos khác


PHƯƠNG PHÁP KHÁM HỘI...
Lượt xem: 1194

KHÁM DÂY THẦN KINH...
Lượt xem: 861

KHÁM RỐI LOẠN PHẢN...
Lượt xem: 739

KHÁM DÂY THẦN KINH...
Lượt xem: 616

KHÁM CHỨC NĂNG CẢM...
Lượt xem: 845

KHÁM PHỐI HỢ VẬN...
Lượt xem: 501

KHÁM RỐI LOẠN PHẢN...
Lượt xem: 458