KHÁM DÂY THẦN KINH SỌ NÃO 3 - GS.TS Nguyễn Văn Chương

Nếu không xem được bạn hãy click vào link:

http://hocvienquany.vn/Data/bgtk/Khamcacdaythankinhsonao3.flv

Các videos khác


KHÁM RỐI LOẠN PHẢN...
Lượt xem: 719

KHÁM CHỨC NĂNG CẢM...
Lượt xem: 827

KHÁM DÂY THẦN KINH...
Lượt xem: 601

KHÁM PHỐI HỢ VẬN...
Lượt xem: 478

PHƯƠNG PHÁP KHÁM HỘI...
Lượt xem: 1171

KHÁM RỐI LOẠN PHẢN...
Lượt xem: 441

KHÁM DÂY THẦN KINH...
Lượt xem: 845