hut be phot, thong tac ve sinh
Mã văn bản Tên văn bản Ngày ban hành Ngày hiệu lực
306B/QĐ-CDYTQN Quyết định vv ban hành quy chế tuyển sinh cao đẳng chính quy năm 2017 03/07/2017 18/12/2017
1353/2014/QĐ-UBND Quyết định về việc quy định mức thu học phí đối với Trường Cao đẳng Y tế Quảng Ninh 27/06/2014 18/12/2017
176B/QĐ/CĐYT Quyết định V/v Thành lập Ban chỉ đạo công tác lấy ý kiến phản hồi từ nguời học đối với hoạt động giảng dạy của Giảng viên Trường Cao Đẳng Y tế Quảng Ninh 25/03/2013 18/12/2017
696/QĐ-TU Quyết định: Chuẩn y kết quả bầu bổ xung Bí thư Đảng ủy Trường CĐYT Quảng Ninh khóa III (nhiệm kỳ 2010 - 2015) 09/04/2013 18/12/2017
223/QĐ-CĐYT Quyết định V/v điều chỉnh ban biên tập Website và nội san khoa học trường CĐYT Quảng Ninh 18/12/2017 18/12/2017
212/QĐ-CĐYT Quyết định Vv điều chỉnh và ban hành chức năng, nhiệm vụ một số đơn vị thuộc trường CĐYT Quảng Ninh 04/04/2013 18/12/2017
193A/QĐ-CĐYT QĐ V/v: Điều chỉnh hội đồng tư vấn năm 2013 trường CĐYT Quảng Ninh 29/03/2013 18/12/2017
509/QĐ-CĐYT QĐ: V/v ban hành Quy định về tiêu chuẩn, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của BCS lớp của trường Cao đẳng Y tế Quảng Ninh 14/08/2013 18/12/2017
508/QĐ-CĐYT Quyết định V/v ban hành quy chế GVCN của trường Cao đẳng Y tế Quảng Ninh 14/08/2013 18/12/2017
507/QĐ-CĐYT Quyết định V/v ban hành Quy chế HSSV trường CĐYT Quảng Ninh 14/08/2013 18/12/2017
381 /QĐ- CĐYT Quy chế hoạt động NCKH (đã điều chỉnh) - Trường Cao đẳng Y tế Quảng Ninh 19/09/2011 18/12/2017
3942/2007/QĐ-UBND Quyết định 3942_UBND tỉnh 23/10/2007 18/12/2017
02/QĐ-CĐYT Định mức chi cho Nghiên cứu khoa học cấp trường 04/01/2012 18/12/2017
101/QĐ-CĐYT Quy chế xét nâng lương trước thời hạn 10/10/2008 18/12/2017