hut be phot, thong tac ve sinh
Mã văn bản Tên văn bản Ngày ban hành Người kí File
306B/QĐ-CDYTQN Quyết định vv ban hành quy chế tuyển sinh cao đẳng chính quy năm 2017 03/07/2017 Nguyễn Hồng Hạnh
215/BGDĐT-KTKĐCLGD Đề án tự chủ tuyển sinh Cao đẳng hệ chính quy 2016 16/05/2016 Bùi Văn Ga
1353/2014/QĐ-UBND Quyết định về việc quy định mức thu học phí đối với Trường Cao đẳng Y tế Quảng Ninh 27/06/2014 Nguyễn Văn Thành
74/2013/NĐ-CP Nghị định 74-ND -CP sửa đổi bổ sung một số điều của nghị định 49/ND/CP 15/07/2013 Nguyễn Tấn Dũng
Thông tin về chế độ miễn, giảm học phí đối với HSSV của trường Cao đẳng y tế Quảng Ninh năm học 2013 - 2014 14/08/2013 Nguyễn Văn Hải
182/TB-UBND Thông báo kết luận của đồng chí Vũ Thị Thu Thủy - Phó chủ tịch UBND Tỉnh tại buổi làm việc với Trường CĐYT Quảng Ninh 22/08/2013 Nguyễn Thị Thúy
09/CT/TW Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trong tình hình mới 24/11/2017 Lê Hồng Anh
23/2012/TT-BCA Thông tư quy định về khu dân cư, xã, phuờng, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn "An toàn về an ninh, trật tự" 24/11/2017 Thượng tướng Trần Đại Quang
29/2010/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH Thông tư liên tịch số 29 V/v hướng dẫn nghị định 49 ban hành ngày 15/11/2010 15/11/2010 Nguyễn Vinh Hiển, Đàm Hữu Đắc, Trương Chí Trung
176B/QĐ/CĐYT Quyết định V/v Thành lập Ban chỉ đạo công tác lấy ý kiến phản hồi từ nguời học đối với hoạt động giảng dạy của Giảng viên Trường Cao Đẳng Y tế Quảng Ninh 25/03/2013 Nguyễn Hồng Hạnh
Quy định V/v lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của Giảng viên 25/03/2013 Nguyễn Hồng Hạnh
696/QĐ-TU Quyết định: Chuẩn y kết quả bầu bổ xung Bí thư Đảng ủy Trường CĐYT Quảng Ninh khóa III (nhiệm kỳ 2010 - 2015) 09/04/2013 Nguyễn Văn Sơn
223/QĐ-CĐYT Quyết định V/v điều chỉnh ban biên tập Website và nội san khoa học trường CĐYT Quảng Ninh 24/11/2017 Nguyễn Hồng Hạnh
212/QĐ-CĐYT Quyết định Vv điều chỉnh và ban hành chức năng, nhiệm vụ một số đơn vị thuộc trường CĐYT Quảng Ninh 04/04/2013 Nguyễn Hồng Hạnh
193A/QĐ-CĐYT QĐ V/v: Điều chỉnh hội đồng tư vấn năm 2013 trường CĐYT Quảng Ninh 29/03/2013 Nguyễn Hồng Hạnh
509/QĐ-CĐYT QĐ: V/v ban hành Quy định về tiêu chuẩn, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của BCS lớp của trường Cao đẳng Y tế Quảng Ninh 14/08/2013 Nguyễn Hồng Hạnh
508/QĐ-CĐYT Quyết định V/v ban hành quy chế GVCN của trường Cao đẳng Y tế Quảng Ninh 14/08/2013 Nguyễn Hồng Hạnh
507/QĐ-CĐYT Quyết định V/v ban hành Quy chế HSSV trường CĐYT Quảng Ninh 14/08/2013 Nguyễn Hồng Hạnh
64/2008/QĐ-BGDĐT Quyết định số 64/2008/QĐ-BGDĐT 28/11/2008 Bành Tiến Long
14/2009/TT-BGDĐT Thông tư số 14/2009 28/05/2009 Bành Tiến Long
1, 2  Trang sau