STT Tiêu đề Tải về
1 LỊCH HỌC TUẦN 13 NĂM HỌC 2020 - 20201 ( TỪ NGÀY 02/11/2020 ĐẾN NGÀY 08/11/2020) tải về
2 LỊCH HỌC TUẦN 12 NĂM HỌC 2020 - 2021 ( Từ ngày 26/10/2020 đến 01/11/2020) tải về
3 LỊCH HỌC TUẦN 11 NĂM HỌC 2020 - 2021 ( Từ ngày 19/10/2020 đến ngày 25/10/2020) tải về
4 LỊCH HỌC TUẦN 10 NĂM HỌC 2020 - 2021 ( TỪ NGÀY 12/9/2020 ĐẾN NGÀY 18/9/2020) tải về
5 LỊCH HỌC TUẦN 9 NĂM HỌC 2020 - 2021 (TỪ NGÀY 5/10/2020 ĐẾN 11/10/2020) tải về
6 LỊCH HỌC TUẦN 8 NĂM HỌC 2020 ( TỪ NGÀY 28/9/2020 ĐẾN 04/11/2020) tải về
7 LỊCH HỌC TUẦN 7 NĂM HỌC 2020 - 2021 ( TỪ NGÀY 21/9/2020 ĐẾN NGÀY 27/9/2020) tải về
8 LỊCH HỌC TUẦN 6 NĂM HỌC 2020 - 2021 ( TỪ NGÀY 14/9/2020 ĐẾN 20/9/2020) tải về
9 LỊCH HỌC TUẦN 5 HỌC KỲ I NĂM HỌC 2020 - 2021 ( TỪ NGÀY 07/9/2020 ĐẾN 13/9/2020) tải về
10 LỊCH HỌC TUẦN 4 NĂM HỌC 2020 - 2021 ( từ ngày 31/8/2020 đến ngày 6/9/2020) tải về
11 LỊCH HỌC TUẦN 3 NĂM HỌC 2020 - 2021 ( TỪ NGÀY 24/8/2020 - 30/8/2020) tải về
12 LỊCH HỌC TUẦN 2 NĂM HỌC 2020 - 2021 ( TỪ NGÀY 17/8/2020 ĐẾN NGÀY 23/8/2020) tải về
13 LỊCH HỌC TUẦN 1 NĂM HỌC 2020 - 2021 ( TỪ NGÀY 10/8/2020 ĐẾN NGÀY 16/8/2020 ) tải về
14 LỊCH HỌC TUẦN 50 - 51 NĂM HỌC 2020 ( TỪ NGÀY 13/7/2020 ĐẾN NGÀY 26/7/2020) tải về
15 LỊCH HỌC TUẦN 48 NĂM HỌC 2020. TỪ NGÀY 29/6/2020 ĐẾN NGÀY 05/7/2020. . tải về
16 LỊCH HỌC TUẦN 47 NĂM HỌC 2020 ( từ ngày 22/6/2020 đến 28/6/2020) tải về
17 LỊCH HỌC TUẦN 46 NĂM HỌC 2020 ( TỪ NGÀY 15/6/2020 ĐẾN NGÀY 21/6/2020). tải về
18 LỊCH HỌC TUẦN 45 NĂM HỌC 2020 ( TỪ NGÀY 08/6/2020 ĐẾN NGÀY 16/6/2020 ) tải về
19 LỊCH HỌC TUẦN 44 NĂM HỌC 2020 ( TỪ NGÀY 01/6/2020 ĐẾN NGÀY 07/6/2020) tải về
20 LỊCH HỌC TUẦN 43 NĂM HỌC 2020 ( TỪ NGÀY 25/5/2020 ĐẾN NGÀY 31/5/2020) tải về
21 LỊCH HỌC TUẦN 42 NĂM HỌC 2020 ( TỪ NGÀY 18/5/2020 ĐẾN 24/5/2020) tải về
22 LỊCH HỌC TUẦN 41 NĂM HỌC 2020 ( TỪ NGÀY 11/5/2020 ĐẾN NGÀY 17/5/2020) tải về
23 LỊCH HỌC TUẦN 40 NĂM HỌC 2020 ( TỪ NGÀY 04/5/2020 ĐẾN NGÀY 10/5/2020) tải về
24 LỊCH HỌC TUẦN 39 NĂM HỌC 2020 ( Từ ngày 27/4/2020 đến 03/5/2020) tải về
25 LỊCH HỌC TUẦN 38 NĂM HỌC 2020 ( TỪ NGÀY 20/4/2020 ĐẾN NGÀY 26/4/2020) tải về
26 LỊCH TUẦN 37 NĂM HỌC 2020 ( TỪ NGÀY 13/4/2020 ĐẾN NGÀY 19/4/2020) tải về
27 LỊCH HỌC TUẦN 36 ( Từ ngày 06/4/2020 đến 12/4/2020) tải về
28 LỊCH HỌC TUẦN 35 ( từ ngày 30/3/2020 đến ngày 05/4/2020 ) tải về
29 LỊCH HỌC TUẦN 31 NĂM HỌC 2020 TỪ NGÀY 02/3/2020 ĐẾN NGÀY 08/3/2020 tải về
30 LỊCH HỌC TUẦN 29 - 30 ( TỪ NGÀY 17.2.2020 ĐẾN 01.3.2020) tải về
31 LỊCH HỌC TUẦN 17 ĐẾN TUẦN 24 NĂM HỌC 2019 - 2020 ( Từ ngày 25/11/2019 đến 19/01/2020) tải về
32 LỊCH HỌC THÁNG 11 NĂM HỌC 2019 - 2020 ( từ tuần 13 đến tuần 16) tải về
33 LỊCH HỌC THÁNG 10 ( TỪ TUẦN 9 ĐẾN TUẦN 12) NĂM HỌC 2019 - 2020 tải về
34 LỊCH HỌC THÁNG 9 ( TỪ TUẦN 5 ĐẾN TUẦN 8 ) NĂM HỌC 2019 - 2020 tải về
35 LỊCH HỌC TUẦN 04 NĂM HỌC 2019 - 2020 tải về
36 LỊCH THI LẠI ĐỢT 8 NĂM HỌC 2019 - 2020 tải về
37 LỊCH HỌC TUẦN 3 NĂM HỌC 2019 - 2020 tải về
38 LỊCH THI LẠI ĐỢT 7 NĂM HỌC 2019 - 2020 tải về
39 LỊCH HỌC TUẦN 2 NĂM HỌC 2019 - 2020 tải về
40 LỊCH THI LẠI HÈ NĂM HỌC 2019 ĐỢT 6 tải về
41 LỊCH THI LẠI HÈ THÁNG 7 NĂM HỌC 2019 ĐỢT 5 tải về
42 LỊCH HỌC TUẦN 1 NĂM HỌC 2019 - 2020 tải về
43 LỊCH THI LẠI HÈ THÁNG 7 NĂM HỌC 2019 LẦN 4 tải về
44 LỊCH THI LẠI ĐỢT 3 - THÁNG 7 NĂM 2019 tải về
45 LỊCH THI LẠI HÈ THÁNG 7 NĂM HỌC 2019 LẦN 2 tải về
46 LỊCH THI LẠI HÈ THÁNG 7 NĂM HỌC 2019 tải về
47 LỊCH HỌC TUẦN 48 NĂM HỌC 2019 tải về
48 LỊCH HỌC LẠI - CẢI THIỆN ĐIỂM THÁNG 7 NĂM 2019 tải về
49 LỊCH HỌC TUẦN 47 NĂM HỌC 2019 tải về
50 LỊCH HỌC TUẦN 46 NĂM HỌC 2019 tải về
51 LỊCH HỌC TUẦN 45 NĂM HỌC 2019 tải về
52 LỊCH HỌC TUẦN 44 NĂM HỌC 2019 tải về
53 LỊCH HỌC TUẦN 43 NĂM HỌC 2019 tải về
54 LỊCH HỌC TUẦN 42 NĂM HỌC 2019 tải về
55 LỊCH HỌC TUẦN 41 NĂM 2019 tải về
56 LỊCH HỌC TUẦN 40 NĂM HỌC 2019 tải về
57 LỊCH HỌC TUẦN 39 NĂM HỌC 2019 tải về
58 LỊCH HỌC TUẦN 38 NĂM HỌC 2019 tải về
59 LỊCH HỌC TUẦN 37 NĂM HỌC 2019 tải về
60 LỊCH HỌC TUẦN 36 NĂM HỌC 2019 tải về
61 LỊCH HỌC TUẦN 35 NĂM HỌC 2019 tải về
62 LỊCH HỌC TUẦN 34 NĂM HỌC 2019 tải về
63 LỊCH HỌC TUẦN 33 NĂM HỌC 2019 tải về
64 LỊCH HỌC TUẦN 32 NĂM HỌC 2019 tải về
65 LỊCH HỌC TUẦN 31 NĂM HỌC 2019 tải về
66 LỊCH HỌC TUẦN 30 NĂM HỌC 2019 tải về
67 LỊCH HỌC TUẦN 29 NĂM HỌC 2019 tải về
68 LỊCH HỌC TUẦN 28 NĂM HỌC 2019 tải về
69 DANH SÁCH THI LỚP CĐ.ĐD K13A TUẦN 25 NĂM HỌC 2019 tải về
70 DANH SÁCH THI LỚP CĐ.ĐD12 A, CĐ.ĐD12B TUẦN 25 NĂM HỌC 2019 tải về
71 DANH SÁCH THI LỚP CĐ.Đ D K11A TUẦN 25 NĂM HỌC 2019 tải về
72 LỊCH HỌC TUẦN 25 NĂM HỌC 2019 tải về
73 LỊCH THI LẠI TUẦN 24 NĂM HỌC 2018 tải về
74 LỊCH TUẦN 24 NĂM HỌC 2019 tải về
75 LỊCH HỌC TUẦN 23 NĂM HỌC 2019 tải về
76 LỊCH HỌC TUẦN 22 NĂM HỌC 2018 - 2019 tải về
77 LỊCH HỌC TUẦN 21 NĂM HỌC 2018 tải về
78 LỊCH HỌC TUẦN 20 NĂM HỌC 2018 tải về
79 LỊCH HỌC TUẦN 19 NĂM HỌC 2018 tải về
80 LỊCH THI LẠI TUẦN 18 ĐỢT 2 tải về
81 Lịch thi lại tuần 18 đợt 2 tải về
82 LỊCH HỌC TUẦN 18 NĂM HỌC 2018 tải về
83 Lịch học tuần 17 tải về
84 Lịch học tuần 16 tải về
85 Lịch học tuần 15 tải về
86 Lịch học tuần 14 tải về
87 Lịch học tuần 12 tải về
88 Lịch học tuần 11 tải về
89 Lịch học tuần 10 tải về
90 Lịch học tuần 9 tải về
91 Lịch học tuần 8 tải về
92 Lịch học tuần 7 tải về
93 Lịch học tuần 6 tải về
94 Lịch học tuần 5 tải về
VĂN BẢN MỚI BAN HÀNH

16- KH/ĐTN

Kế hoạch tình nguyện hè năm 2020

Thời gian đăng: 29/10/2019

lượt xem: 162 | lượt tải:77

1771/VĐ-TTĐT&CĐT

Thông báo về việc tổ chức Hội Nghị Khoa học và công nghệ tuổi trẻ ngành Y

Thời gian đăng: 29/10/2019

lượt xem: 279 | lượt tải:78

Biểu mẫu 18

Công khai thông tin các hoạt động NC khoa học và chuyển giao công nghệ

Thời gian đăng: 09/10/2019

lượt xem: 296 | lượt tải:79

Biểu mẫu 18D

Công khai thông tin các hoạt động NC khoa học và chuyển giao công nghệ

Thời gian đăng: 09/10/2019

lượt xem: 325 | lượt tải:95

Biểu mẫu 20

Thông báo cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở giáo dục

Thời gian đăng: 09/10/2019

lượt xem: 255 | lượt tải:221
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang truy cập13
  • Máy chủ tìm kiếm2
  • Khách viếng thăm11
  • Hôm nay2,627
  • Tháng hiện tại98,011
  • Tổng lượt truy cập3,236,675
Huân trương lao động hạng nhì
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây