hut be phot, thong tac ve sinh
Mã văn bản Tên văn bản Ngày ban hành Người kí File
29/2010/TTLT-BGDĐT-BTCBLĐTBXH Thông tư liên tịch số 29/2010/TTLT-BGDĐT-BTCBLĐTBXH 15/11/2010 Nguyễn Vinh Hiển
49/2010/NĐ-CP Nghị định số 49/2010/NĐ-CP 14/05/2010 Nguyễn Tấn Dũng
Chế độ miễn, giảm học phí đối với HSSV Nhà trường 04/11/2011
40/2007/QC-BGDĐT Quy chế đào tạo TCCN hệ chính quy 01/08/2007 Bành Tiên Long
25/2006/QC-BGDĐT Quy chế đào tạo ĐH, CĐ hệ chính quy 26/06/2006 Nguyễn Minh Hiển
Quy chế tổ chức hoạt động của ban biên tập Website 12/04/2010 Nguyễn Mạnh Tuấn
381 /QĐ- CĐYT Quy chế hoạt động NCKH (đã điều chỉnh) - Trường Cao đẳng Y tế Quảng Ninh 19/09/2011 Nguyễn Mạnh Tuấn
3942/2007/QĐ-UBND Quyết định 3942_UBND tỉnh 23/10/2007 Nhữ Thị Hồng Liên
02/QĐ-CĐYT Định mức chi cho Nghiên cứu khoa học cấp trường 04/01/2012 Nguyễn Mạnh Tuấn
101/QĐ-CĐYT Quy chế xét nâng lương trước thời hạn 10/10/2008 Nguyễn Mạnh Tuấn
*212/QĐ-CĐYT Nội quy lao động 20/06/2009
  Trang trước  1, 2